Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến

Hỗ trợ kỹ thuật

 THÔNG TIN CHUNG
   Giới thiệu
     Lịch sử hình thành
     Chức năng, nhiệm vụ
     Cơ cấu tổ chức
   Tin tức hoạt động
     Cơ quan Liên minh
     Trung tâm TV - DV - HT
     Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ
 Giới thiệu
   Lịch sử hình thành
   Chức năng Nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
   Chương trình công tác
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
   Văn bản đơn vị
     Báo cáo - Kế hoạch - Hướng dẫn
     Chương trình - Phương hướng
     Văn kiện - Nghị Quyết
     Quy chế - Quyết định
     Thông báo - Công văn
 Số liệu về HTX
   Lĩnh vực Nông nghiệp
   Giao thông Vận tải
   Lĩnh vực xây dựng
   Thương mại Dịch vụ
   Nuôi trồng Thủy sản
   Tiểu thủ Công nghiệp
   Quỹ tín dụng
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
   Tập thể điển hình
   Cá nhân điển hình
 Hoạt động hỗ trợ
   Hoạt động hỗ trợ thành viên
   Thông tin hoạt động
     Thủ tục thành lập HTX, THT
     Hướng dẫn chi phí TL HTX,THT
 DỰ ÁN
   Dự án đang triển khai
   Dự án đã triển khai
 SỐ LIÊU HTX - THT
   Hợp tác xã
     Nông nghiệp
     Xây dựng
     Giao thông vận tải
     Thương mại - dịch vụ
     Thuỷ, hải sản
     Tiểu thủ công nghiệp
     Quỷ tín dụng nhân dân
   Tổ hợp tác
 Chương trình - Dự án
   Dự án đang triển khai
   Dự án đã triển khai
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
   Mô hình HTX
   Tin tức sự kiện
     Liên minh HTX của tỉnh
     Liên minh HTX Việt Nam
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
   Chức năng - Nhiệm vụ
   Thông tin tư vấn
 
 
 

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO WEBSITE

 
   
   
Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn