Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
   Mô hình HTX
   Tin tức sự kiện
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 13-5-2010
Hội nghị tổng kết kinh tế HTX năm 2009

Ông Dương Tâm Bá, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Sáng ngày 22/01/2010, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết kinh tế HTX năm 2009, có 77 đại biểu tham dự. Hội nghị đã thông qua báo cáo dự thảo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX năm 2009, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2010.

Theo kế hoạch đề ra, trong năm 2009 đã tuyên truyền vận động thành lập mới 22 HTX, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 156 HTX; 306/250 THT, nâng tổng số THT lên 2.886 vượt 22,4%. Qua khảo sát phân loại theo số liệu các huyện thị và Chi cục phát triển nông thôn, tổng số HTX được phân loại là 134 HTX: trong đó số khá giỏi 82 đạt tỷ lệ 61,19%; số HTX trung bình 47 HTX chiếm 35,07%; số yếu kém 05 HTX chiếm tỷ lệ 3,73%. Còn lại số HTX mới thành lập chưa đủ điều kiện phân loại. So sánh với năm 2008 số HTX khá giỏi tăng 5,03%; số trung bình tăng 9,04%; số yếu kém giảm 1,75%.

Phương hướng năm 2010 sẽ phấn đấu thành lập mới 250 THT, 20 HTX, 01 Liên hiệp HTX, 05 HTX mô hình mới trên các lĩnh vực, kết nạp thành viên Liên minh phải đạt từ 90% HTX trở lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế xã viên tăng 15%, chiếm tỷ trọng 6% GDP của tỉnh, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp các nội dung là làm sao để nâng cao chất lượng hoạt động và sự quản lý của các HTX, THT, nêu ra mọi vấn đề khó khăn vướng mắc hiện nay nhằm tháo gỡ, thực hiện tốt trong thời gian tới. Qua đó đề nghị quan tâm hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX, có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và chính sách đãi ngộ cao hơn. Ổn định nguồn quỹ hỗ trợ phát triển HTX một cách sớm nhất.

Kết thúc Hội nghị, ông Dương Tâm Bá, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, trong thời gian tới Liên minh sẽ cố gắng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX còn yếu kém, tập trung công tác tuyên truyền, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra như: thành lập THT, HTX, Liên hiệp HTX, vận động doanh nghiệp tham gia vào thành viên của Liên minh. Phát huy trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Liên minh, Ban Kiểm soát các HTX. Phối hợp với các ngành khảo sát giúp các HTX hoạt động có hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: Thành Trăm

(Theo Liên Minh HTX tỉnh)

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn