Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
   Chức năng - Nhiệm vụ
   Thông tin tư vấn
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 28-8-2009
Thông tin dịch vụ tư vấn – hỗ trợ

Dịch vụ tư vấn – hỗ trợ

a) Dịch vụ kế toán:

- Hỗ trợ từng phần hoặc toàn bộ công việc kế toán của HTX.

- Kiểm toán hoạt động tài chính của HTX.

- Báo cáo thuế, tư vấn một số chính sách thuế liên quan đến HTX.

- Mở sổ sách kế toán.

b) Dịch vụ tư vấn:

- Định hướng phát triển của HTX.

- Xây dựng kế hoạch năm + nhiệm kỳ HTX.

- Các vấn đề về tài chính của HTX.

- Các vấn đề về pháp luật liên quan đến HTX.

- Giới thiệu sản phẩm...

- Thông tin thị trường...

Các dịch vụ trên đây chủ yếu là hỗ trợ nhưng nếu trong quá trình thực hiện mà có phát sinh chi phí thì Trung tâm và HTX sẽ bàn bạc để thỏa thuận về các khoản chi phí đó. Các thông tin do HTX cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ tư vấn được bảo mật, an toàn theo quy định của pháp luật.

 

[Trở về]

       

     

    Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn