Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
   Hoạt động hỗ trợ thành viên
   Thông tin hoạt động
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 28-8-2009
Hướng dẫn chi phí thành lập HTX

Đề nghị hỗ trợ kinh phí thành lập mới HTX

1251444875441.doc
[Trở về]

       

     

    Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn