Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
   Lịch sử hình thành
   Chức năng Nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
   Chương trình công tác
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 19-8-2009
Cơ cấu tổ chức, bộ máy

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chung và những quy định về thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức của các bộ phận trực thuộc, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang có 15 biên chế và 3 cán bộ hợp đồng, cơ cấu tổ chức bộ máy chuyên trách giúp việc được bố trí như sau:…

* BAN THƯỜNG VỤ: 7 đồng chí (trong đó 5 chuyên trách 2 bán chuyên trách)

 

- Đ/c Dương Tâm Bá, Chủ tịch

Điện thoại bàn: 0773873266  - DĐ: 0913994083

Email: dtba.lmhtx@kiengiang.gov.vn

 

- Đ/c Phan Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực

Điện thoại bàn: 0772241071  - DĐ: 0919964969

Email: pttam.lmhtx@kiengiang.gov.vn

 

- Đ/c Trần Thanh Dũng, Phó Chủ tịch

Điện thoại bàn: 0773862723 - DĐ: 0983712711

Email: ttdung.lmhtx@kiengiang.gov.vn

 

- Đ/c Lê Thị Vinh, Chủ nhiệm UBKT, Thành viên.

Điện thoại bàn:                       - DĐ: 0988785898

Email: ltvinh.lmhtx@kiengiang.gov.vn

 

- Đ/c Hồ Quang, Giám đốc Trung tâm, Thành viên

Điện thoại bàn: 0773862711 - DĐ: 0909262602

Email: hquang.lmhtx@kiengiang.gov.vn

 

* 5 PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

 

- PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH (văn phòng) (6 cán bộ).

Đ/c Phan Bích Nga, Phó chánh Văn phòng

Điện thoại bàn: 0773867711 - DĐ: 0949687131

Email: pbnga.lmhtx@kiengiang.gov.vn

 

- BAN TỔ CHỨC PHONG TRÀO (2 cán bộ).

Đ/c Dương Thanh Quan, Trưởng ban TCPT

Điện thoại bàn: 0773867711 - DĐ: 0907262009

Email: dtquan.lmhtx@kiengiang.gov.vn

 

- ỦY BAN KIỂM TRA (2 cán bộ).

Đ/c Lê Thị Vinh, Trưởng ban

Điện thoại bàn:                       - DĐ: 0988785898

 

- PHÒNG KẾ HOẠCH HỖ TRỢ (2 cán bộ).

Đ/c Trần Thanh Dũng, Phó chủ tịch

Điện thoại bàn: 0773862723 - DĐ: 0983712711

 

- TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH KIÊN GIANG (3 cán bộ).

Đ/c Hồ Quang, Giám đốc Trung tâm

Điện thoại bàn: 0773862711 - DĐ: 0909262602

 

Đ/c Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại bàn: 0773862711 - DĐ: 0915996885

Email: lthung.lmhtx@kiengiang.gov.vn

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn