Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
   Văn bản đơn vị
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 3-12-2010
Kết quả công tác tháng 11 và Chương trình công tác tháng 12/2010

Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và Chương trình công tác tháng 12/2010

I.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11/2010:

1. Lãnh đạo đảng viên và CB-CC thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a. Hoạt động của Thường trực đối với các mặt công tác:

Kiểm tra chéo cụm thi đua tại An Giang; Dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bến Tre; tiếp thu Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh; họp Hội đồng xét tuyển viên chức cho 05 nhân viên hợp đồng; Họp báo tại Ban Dân vận tỉnh ủy; dự hội nghị đánh giá hoạt động kinh tế trang trại và triển khai cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp sau thu hoạch tại sở Nông nghiệp; dự tổng kết đề án lấy phiếu tín nhiệm Chủ tich, Phó Chủ tịch xã; góp ý 02 dự thảo Nghị quyết HĐND do Sở Tư pháp tổ chức; gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với một số hộ thụ hưởng chính sách ở xã Phi Thông – TP Rạch Giá, xã Đông Hòa – huyện An Minh; tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Thắng - huyện Gò Quao; xin ý kiến BTC Tỉnh ủy về phương án nhân sự Đại hội liên minh HTX Kiên Giang khóa IV nhiệm kỳ 2011-2015; hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”“ngày vì người nghèo” tại Tỉnh ủy; dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất tại Tỉnh ủy.

b. Công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, phát triển THT, HTX:

Trong tháng qua đã thành lập được 10 HTX gồm có: HTX NN Thuận Phát – xã Hòa Lợi, HTX NN Vinh Đông – xã Ngọc Thuận, HTX NN Cường Thịnh – xã Hòa Hưng, HTX NN Thành Tài – xã Thạnh Hưng, HTX NN Tân Hòa Phát – xã bàn Tân Định, HTX rau an toàn Thạnh Nguyên, xã Thạnh Hưng – huyện Giồng Riềng; HTX NN Tàu Hơi B – xã Thạnh Trị, HTX NN Đông Lộc, xã Thạnh Đông – huyện Tân Hiệp; HTX NN Bàu Môn - xã Hưng Yên-  huyện an Biên; HTX SXKD nấm Thuận Hoàng - xã Mong Thọ A - huyện Châu Thành. Nâng tổng số HTX tòn tỉnh hiện nay lên 183 HTX.

Tư vấn cho 03 đơn vị có 94 học viên, chuẩn bị thành lập HTX của xã Phi Thông, TP Rạch Giá, xã Nam Du huyện Kiên Hải và xã Hưng Yên huyện An Biên.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng:

a/ Công tác tư tưởng:

Chi bộ luôn quán triệt trong cán bộ đảng viên thực hiện đúng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhằm xác lập bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuân thủ pháp luật, giác ngộ lí tưởng và lòng hăng say với nhiệm vụ được phân công.

b/ Công tác tổ chức:

Tổ chức tổng kết 04 năm thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua tập thể cơ quan góp ý bản thu hoạch của đảng viên trong Chi bộ.

- Thông báo cho Chi bộ và bố trí đảng viên mới tiếp nhận sinh hoạt tại Chi bộ.

- Tiếp thu kế hoạch chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, gắn với đánh giá cán bộ năm 2010.

c/ Công tác kiểm tra:

Lãnh đạo và giám sát đảng viên thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ được giao thể hiện được tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

3. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

- Công đoàn và đoàn thanh niên phát huy tốt vai trì xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện tốt các chương trình chỉ đạo của Công đoàn và đoàn cấp trên.

- Công đoàn được công nhận là trong sạch vững mạnh năm 2010, đơn vị đạt chuẩn văn hóa với 99/100 điểm.

- Chi đoàn tổ chức tổng kết, phân loại đoàn viên năm 2010 gắn với tổng kết chương trình rèn luyện đoàn viên trong tình hình mới.

 II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2010:

1. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn:

- Tập trung dồn sức chỉ đạo phục vụ tốt Đại hội IV thành viên Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2015 theo kế hoạch.

- Họp BCH khóa III đóng góp dự thảo Văn kiện, đề án nhân sự BCH khóa IV nhiệm kỳ 2011-2015.

- Dự Hội nghị giao Ban Liên minh HTX các tỉnh Tây Nam Bộ và bình xét thi đua Cụm năm 2010 tại tỉnh Đồng Tháp.

- Đẩy mạnh tiến độ lập thủ tục và xem xét hồ sơ hỗ trợ thành lập mới THT, HTX năm 2010 theo Công văn số 73 của Liên minh HTX tỉnh.

2. Công tác tổ chức:

Chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, gắn với đánh giá cán bộ năm 2010.

Tiếp tục bồi dưỡng phát triển đảng viên mới cho 01 đối tượng là đoàn viên ưu tú do Chi đoàn giới thiệu.

3. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

- Tham gia cùng chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức. Đồng thời chỉ đạo Công đoàn chuẩn bị tốt việc tổ chức Hội nghị CBCC năm 2010.

- Chỉ đao Chi đoàn chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Đoản ủy khối.

(Nguồn: Báo cáo số 17/BC-CBCS)

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn