Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
   Văn bản đơn vị
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 1-12-2010
Tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2010

Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2010,  phương hướng hoạt động năm  2011.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC, HTX VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH NĂM 2010

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC, HTX NĂM 2010 :

1. Tổ hợp tác:

Hiện nay toàn tỉnh có 3055 THT, trong đó THT theo lĩnh vực có 2846 nông nghiệp và 196 phi nông nghiệp , thương mại dịch vụ là 13. Theo kế hoạch đề ra, trong năm đã tuyên truyền vận động thành lập mới 196/250 đạt 78,4 %. Mô hình THT đem lại lợi ích thiết thực giúp cho nông dân và người lao động giảm được giá thành trong sản suất kinh doanh, dịch vụ, gieo sạ đúng lịch thời vụ, ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Các THT thành lập mới ngày càng nhiều về tổ chức và hoạt động của THT cơ bản được tổ chức phù hợp theo tinh thần Nghị định 151-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ và đều xuất phát từ nhu cầu thực tế về phát triển kinh tế, đời sống của người dân. Nhiều THT đã được thành lập và tổ chức chặt chẽ, từ nguồn vốn đến quy trình hoạt động giống như HTX. Quá trình tổ chức và hoạt động của những THT này sẽ là bước cơ bản dần dần phát triển thành HTX.

Trên thực tế hiện nay là vậy, bên cạnh những thuận lợi và thành công. Song, các THT vẫn còn mắc phải một số khuyết điểm và hạn chế yếu kém như:

Thực trạng hiện nay đa số cán bộ quản lý THT trình độ quản lý điều hành chưa được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, còn hoạt động theo kinh nghiệm tự phát,  thiếu khoa học, chưa quan tâm sâu sắc cho lợi ích tập thể. Kiến thức khoa học kỹ thuật chưa được cập nhật thường xuyên. Đặc biệt là sản xuất còn độc canh cây lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chậm, trình độ thâm canh còn hạn chế. Hầu hết cán bộ quản lý THT hoạt động không có thù lao hoặc thù lao không đủ chi phí đi lại hội họp làm việc cho tập thể.

2. Hợp tác xã, liên hiệp HTX:

Tổng số HTX toàn tỉnh hiện nay là 182, trong đó HTX theo lĩnh vực nông nghiệp là 131, thương mại dịch vụ 03, giao thông vận tải 11, thủy sản 07, xây dựng 05, tiểu thủ công nghiệp 03, quỹ tín dụng nhân dân 22.

Số HTX được thành lập mới trong năm 2010 là 26 HTX, lĩnh vực nhiều nhất vẫn là lĩnh vực nông nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ quản lý và điều hành rõ ràng hơn, nội dung, quy trình hoạt động của các HTX đang từng bước tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả hơn, tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho xã viên và người lao động, quan tâm tốt hơn đến đời sống an sinh – xã hội của xã viên.

Qua đó đã khẳng định vai trò của từng HTX thông qua những đóng góp của HTX đối với xã viên và người lao động. Ngoài ra các HTX còn thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện phục vụ cộng đồng địa phương. Vai trò của HTX đối với xã viên, hộ xã viên là động lực thúc đẩy kinh tế hộ xã viên thông qua các dịch vụ hỗ trợ SXKD. Nhiều HTX có doanh thu khá là từ các dịch vụ phục vụ, xã viên, hộ xã viên. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện nay là: nhiều chính sách hỗ trợ nhằm phát triển KTTT của Chính phủ đã được ban hành nhưng tỉnh triển khai thực hiện còn chậm, quy mô hoạt động của đa số HTX còn nhỏ, thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ nhưng chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi vì không có tài sản thế chấp hoặc phương án SXKD không khả thi và các thủ tục còn quá nhiêu khê. Nội dung hoạt động chưa có điều kiện mở rộng các dịch vụ SXKD. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, không có trụ sở làm việc phải thuê, mượn tạm trụ sở ấp hoặc nhà riêng của Ban quản trị và Chủ nhiệm HTX. Trình độ năng lực phần đông Ban Chủ nhiệm còn hạn chế, điều hành lúng túng, chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi từng năm, thiếu tính thuyết phục. Từ đó phát sinh những ý nghĩ trái ngược nhau giữa tập thể và cá nhân xã viên nên xã viên chưa mạnh dạng góp vốn tham gia mở rộng các dịch vụ của HTX.

Bên cạnh đó vẫn còn một số HTX yếu kém hoạt động cầm chừng, không có hiệu quả gây ảnh hưởng đến nhận thức về kinh tế hợp tác đối với xã viên. Tuy nhiên, cũng đã khảo sát và tìm hiểu nguyên nhân, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ để cũng cố lại nên trong năm không có HTX bị giải thể.

Hiện nay tỉnh chưa thành lập Liên hiệp HTX.

3. Đánh giá chung về tình hình khu vực HTX:

Việc thành lập mới, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của HTX là điều kiện tiên quyết, quyết định sự sống còn của HTX nói riêng và  khu vực kinh tế tập thể của tỉnh nói chung. Từ đó nhiều HTX đã có những mô hình hoạt động hết sức nổi bật mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống xã viên lên một bước đáng kể. Đa số các HTX đều kinh doanh, sản xuất đa ngành nghề, vừa làm dịch vụ nông nghiệp vừa phát triển mô hình nuôi trồng, chế biến, kinh doanh liên kết tiêu thụ nông sản hàng hóa, khai thác nguồn nguyên liệu tại địa phương, phát huy mạnh các loại hình phù hợp với từng mùa vụ nên hiệu quả mang lại cao, duy trì được hoạt động của HTX một cách liên tục.

Việc đổi mới, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh đã góp phần rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương theo hướng tăng hiệu quả lao động. Góp phần khai thác tốt tiềm năng nguồn nguyên liệu hiện có, kể cả nguồn lực lao động, nguồn lực tài chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cũng đã đóng góp đáng kể trong việc tạo ra giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm, sản phẩm hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt trong xã hội. Kinh tế hợp tác, HTX thời gian qua đã góp phần bảo đảm việc làm, ổn định đời sống và tăng thu nhập cho 30833 xã viên và người lao động trong các HTX.

Tuy nhiên, một số cấp ủy và chính quyền địa phương nhận thức về đường lối, quan điểm phát triển KTTT, về bản chất và mô hình HTX kiểu mới chưa đầy đủ dẫn đến trong chỉ đạo vừa có biểu hiện thiếu quan tâm, lúng túng buông lỏng vừa can thiệp sâu vào tổ chức hoạt động của HTX. Hệ thống chính sách đối với phát triển HTX ban hành chậm, thiếu đồng bộ; tổ chức thực hiện chưa kịp thời, thiếu sự quyết đoán và không đáp ứng được yêu cầu củng cố đổi mới phát triển của các THT, HTX. Một số sở ngành, đoàn thể chưa cụ thể hóa, hướng dẫn kịp thời về chuyên môn, nhất là ban hành các cơ chế chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ KTTT phát triển.

Khó khăn nhất hiện nay là các HTX nuôi trồng thủy sản, phải phụ thuộc toàn bộ diện tích nuôi trồng, dẫn đến tình trạng có nơi thành lập HTX nhưng chưa hoạt động được vì không thuê được mặt nước biển.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH:

1. Công tác tuyên truyền

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà tất cả các hoạt động của Liên minh HTX đều mang lại hiệu quả rất khả quan. Nhìn chung, công tác tuyên truyền trong năm qua được chú trọng và ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết với công tác tư vấn hỗ trợ và phát triển HTX. Qua đó, giúp các HTX từng bước thay đổi cách làm, dần dần mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mặc dù còn những hạn chế nhất định như: nghiệp vụ công tác quản lý của một số HTX còn yếu, chưa đa dạng hóa các mô hình hoạt động… nhưng những kết quả đạt được từ công tác tuyên truyền vẫn là điều kiện cần thiết để phong trào KTTT phát triển từng bước được ổn định và phát triển ngày càng mạnh hơn. Mặt khác giúp cho các HTX tự phấn đấu đi lên làm giàu cho HTX nói chung và từng hộ xã viên nói riêng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể về vai trò vị trí của KTTT trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới để từng bước phát huy nội lực đủ sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác.

Ngay từ đầu năm đã phối hợp với báo, đài, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng giới thiệu mô hình HTX mới, THT làm ăn có hiệu quả. Những cá nhân và tổ chức điển hình trong phong trào KTTT, Luật HTX năm 2003 và các văn bản có liên quan. Thực hiện nhiều tin bài phóng sự trên sóng phát thanh và Đài truyền hình, phối hợp với Báo Kiên Giang ký hợp đồng tuyên truyền trên mặt báo mỗi tháng 02 kỳ, hầu hết các tin bài do Liên minh cung cấp tư liệu cho báo chí. Qua các hình thức tuyên truyền đã có tác dụng làm nâng lên nhận thức trong nội bộ Đảng, chính quyền và nhân dân về vai trò vị trí của KTTT. Trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới, tạo được vị thế của Liên minh với các ngành, các cấp, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Liên minh với báo, đài, với các HTX thành viên nhất là những tin, bài, hình ảnh giới thiệu về các mô hình KTTT làm ăn có hiệu quả tại địa phương.

 

Lớp tập huấn, hội thảo giới thiệu các nghị quyết, chính sách, Luật HTX

Số chương trình phát sóng trên đài và truyền hình

Số tin bài cung cấp cho báo chí

Tạp chí, tập san, bản tin do liên minh ấn hành

Trang thông tin điện tử (website) của Liên minh

Số lớp

Số lượt người tham dự

 

Chưa có

Chưa có

48

2528

12

27

x

 

 

x

             

       2. Công tác vận động phát triển HTX:

Vận động, tư vấn trực tiếp cho bà con nông dân nơi có nhu cầu thành lập THT, HTX. Soạn thảo in ấn các tài liệu tuyên truyền hỏi đáp về Luật HTX về các chính sách hỗ trợ về quy trình thành lập THT, HTX. Tổ chức tham quan nghiên cứu học tập các mô hình THT, HTX làm ăn có hiệu quả trong và ngoài tỉnh.

Phối hợp vận động phát triển 169 THT nông nghiệp tập trung ở các loại hình, mô hình THT bơm tát điện, trồng rau, màu, cung cấp giống, quản lý lịch thời vụ, ứng dụng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, góp vốn xoay vòng và 26 mô hình HTX gồm các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ kinh doanh tổng hợp, quỹ tín dụng nội bộ...

Hiện nay có 113 HTX là thành viên Liên minh HTX tỉnh .

3. Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai chính sách pháp luật về HTX:

3.1. Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TW và chính sách hỗ trợ phát triển KTTT:

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã cho ban hành nhiều văn bản như chương trình hành động, Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án, Quyết định có liên quan đến KTTT là môi trường pháp lý thuận lợi tạo điều kiện cho THT, HTX phát triển theo hướng bền vững.

Tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng chương trình chỉ đạo số 31 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư, Quyết định số 2328-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo KTTT và Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

3.2. Phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể, huyện thị:

Tiếp tục phối hợp ký chương trình liên tịch giữa Liên minh HTX tỉnh với Tỉnh đoàn TNCS HCM và Hội Nông dân tỉnh về phát huy vai trò của thanh niên và Hội Nông dân trong việc xây dựng và phát triển KTTT năm 2011. Đến nay đã có 09 sở ngành, đoàn thể tỉnh ký liên tích phối hợp hoạt động.

Vai trò, vị thế của Liên minh HTX ngày càng được nâng lên, xây dựng mối quan hệ làm việc, tranh thủ được sự ủng hộ của các sở ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động phát triển THT, HTX trên địa bàn. Cùng tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh có những văn bản chỉ đạo và giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực hoạt động của HTX.

Phối hợp khảo sát kiện toàn củng cố HTX, THT yếu kém, tư vấn hỗ trợ thành lập mới THT, HTX.

Liên minh HTX thực hiện tốt vai trò Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4. Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ:

4.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Thực hiện kế hoạch đào tạo tập huấn nguồn nhân lực năm 2010 cho khu vực KTTT tính đến ngày 20/11/2010:

+ Tổng số lớp được tổ chức là: 48/31 lớp, đạt 155  % so với kế hoạch đề ra.

+ Số học viên tham dự lớp: 2528/1633 học viên, đạt 155 % so với kế hoạch đề ra.

Tổng kinh phí thực hiện: 97 lớp = 325.000.000đ

Nhìn chung công tác đào tạo bồi dưỡng từng bước được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức và phương pháp. Trong đó tập trung bồi dưỡng kiến thức phát triển HTX, kỹ năng điều hảnh quản lý và kiểm soát HTX là chủ yếu, múc đích nhằm để các HTX có thêm nhiều kiến thức tổng hợp, tự khẳng định mình trên con đường phát triển kinh tế ở phạm vi hẹp và dần dần tiến xa hơn trong lĩnh vực KTTT.

4.2. Hoạt động hỗ trợ vốn:

Tiếp tục làm việc với Sở Tài chính về việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển HTX và kinh phí hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng HTX theo Quyết định 317/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo hướng dẫn liên tịch thủ tục thanh toán HTX, THT.

Ban Tổ chức – Phong trào tiếp tục phối hợp với Phòng Kế hoạch – Hỗ trợ tuyên truyền thành lập mới các HTX, THT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xem xét hỗ trợ số THT, HTX đã thành lập năm 2010.

4.3. Hoạt động hỗ trợ khoa học – công nghệ:

Liên minh HTX tỉnh được đầu tư trang bị máy móc thiết bị, xây dựng được Website, nối mạng Internet, đồng thời hỗ trợ cho 05 HTX 05 máy vi tính. Hiện nay Liên minh HTX đang làm quy trình giới thiệu rộng rãi các mô hình HTX hoạt động tốt trên website.

4.4. Hoạt động xúc tiến thương mại:

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong các mặt công tác. Rà soát lại các chương trình đã ký liên tịch với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị, thành phố tiến hành xây dựng báo cáo sơ tổng kết, kết quả các chương trình đã phối hợp, tiếp tục ký liên tịch chỉ đạo phát triển KTTT năm 2011 với các sở, ngành, huyện, thị. Tư vấn và làm đầu mối cho các HTX tiếp cận được các nguồn vốn, ký kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu.

5. Công tác thi đua khen thưởng:

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh, đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cũng như các chỉ tiêu thi đua, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức triển khai đăng ký ký kết giao ước thi đua cụm ngành tỉnh và cụm Liên minh HTX Tây Nam bộ. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo trong hệ thống đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2010, bố trí cán bộ theo dõi công tác thi đua từng bước đưa công tác thi đua đi vào nề nếp. Năm 2010 thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt là Hội đồng thi đua đã phát hiện nhân rộng các mô hình mới, nêu gương điển hình các cá nhân, tập thể, người tốt việc tốt, các THT, HTX làm ăn có hiệu quả; tổ chức tốt Hội nghị HTX điển hình tiên tiến tỉnh Kiên Giang lần thứ IV năm 2010 nhằm biểu dương, tôn vinh góp phần cho kinh tế hợp tác, HTX phát triển theo chiều hướng tích cực.

6. Công tác tổ chức cán bộ:

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường 01 đồng chí về ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Liên minh, Sắp xếp một bước tổ chức cán bộ tiếp nhận 01 cán bộ. Nhìn chung đội ngũ cán bộ hiện tại đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho.

7. Đánh giá chung:

Các HTX được thành lập đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, nguyện vọng của nông dân và người lao động, thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; mức góp vốn có tăng hơn, phương hướng, mục tiêu kinh doanh mang tính tổng hợp và đa dạng hơn. Tuy nhiên, hiện nay đa số cán bộ quản lý HTX chưa được đào tạo bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, còn hoạt động theo kinh nghiệm tự phát, thiếu khoa học, chưa quan tâm sâu sắc cho lợi ích tập thể. Trình độ năng lực phần đông Ban Chủ nhiệm còn hạn chế, điều hành lúng túng, thiếu tính thuyết phục. Từ đó phát sinh những ý nghĩ trái ngược nhau giữa tập thể và cá nhân xã viên. Kiến thức khoa học kỹ thuật chưa được cập nhật thường xuyên, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh mang lại không cao hoặc không có lãi chỉ giảm được giá thành cho xã viên, làm lợi cho xã viên là chủ yếu.

Nhiều chính sách hỗ trợ nhằm phát triển KTTT của Chính phủ đã được ban hành nhưng tỉnh triển khai thực hiện còn chậm, quy mô hoạt động của đa số HTX còn nhỏ, thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ, chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi vì không có tài sản thế chấp hoặc phương án SXKD không khả thi. Mặt khác, các thông tư, hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành Trung ương không rõ ràng, còn chồng chéo khó thực hiện.

Nguyên nhân là do một số cấp ủy và chính quyền địa phương nhận thức về đường lối, quan điểm phát triển KTTT, về bản chất và mô hình HTX kiểu mới chưa đầy đủ dẫn đến trong chỉ đạo. hỗ trợ vừa có biểu hiện thiếu quan tâm, vừa can thiệp sâu vào tổ chức hoạt động của HTX. Hệ thống chính sách đối với phát triển HTX ban hành chậm, thiếu đồng bộ; tổ chức thực hiện chưa kịp thời, thiếu sự quyết đoán và không đáp ứng được yêu cầu củng cố đổi mới phát triển của các HTX.

Một số sở ngành, đoàn thể chưa cụ thể hóa, hướng dẫn kịp thời về chuyên môn, nhất là ban hành các cơ chế chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ KTTT phát triển.

 

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2011

 

1. Công tác củng cố, phát triển HTX, liên hiệp HTX:

Muốn đưa các HTX thoát khỏi những yếu kém, cần phải tiến hành củng cố các HTX đi vào hoạt động đúng tính chất, nguyên tắc của Luật HTX:

+ HTX phải có vốn điều lệ (đáp ứng được yêu cầu dịch vụ, SXKD)

+ HTX phải có Kế toán, sổ sách ghi chép đúng quy định.

+ HTX phải tiến hành Đại hội thường niên hàng năm.

+ HTX phải trích lập các quỹ, đặc biệt là 02 quỹ bắt buộc (quỹ tái sản xuất và quỹ dự phòng).

Các huyện, thị, thành phố cần tiến hành phân loại HTX, kiện toàn củng cố toàn diện để nâng lên chất lượng hoạt động đạt hiệu quả cao hơn. Mạnh dạn giải thể các HTX yếu kém, không hoạt động hoặc không thể củng cố.

Phấn đấu thành lập mới 200 THT, 20 HTX, 01 Liên hiệp HTX, 05 HTX mô hình mới trên các lĩnh vực, kết nạp thành viên Liên minh phải đạt từ 90% HTX trở lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế xã viên tăng 15%, chiếm tỷ trọng 6,5% GDP của tỉnh, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả.

2. Công tác tham gia xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển KTTT:

Chủ động tham gia đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh những nội dung về định hướng, giải pháp củng cố phát triển khu vực KTTT, phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Tham gia triển khai thực hiện tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kích cầu phát triển kinh tế, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT nhất là thành lập mới HTX, THT, đào tạo nguồn nhân lực về Quỹ bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ xúc tiến thương mại, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

3. Kế hoạch triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX về đào tạo, vay vốn, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại:

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong các mặt công tác. Rà soát lại các chương trình đã ký liên tịch với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị, thành phố tiến hành xây dựng báo cáo sơ tổng kết, kết quả các chương trình đã phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị. Tiếp tục xem xét, xử lý hỗ trợ THT, HTX đã thành lập năm 2010 còn tồn động.

Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh về việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển HTX và kinh phí hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng năm 2011.

Hướng dẫn tư vấn các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, quy trình thành lập THT, HTX cho những đơn vị có nhu cầu và các dịch vụ theo chức năng.

4. Công tác tuyên truyền phát triển KTTT:

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu, phối hợp với Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình xây dựng kế hoạch tuyên truyền mỗi tháng 01 phóng sự, 02 kỳ trên mặt báo nhằm giới thiệu mô hình HTX mới, mô hình THT, HTX làm ăn có hiệu quả, những gương cá nhân và tổ chức điển hình trong phong trào phát triển KTTT của tỉnh.

Đi sâu tuyên truyền vận động trực tiếp đối với các huyện, thị còn yếu về phát triển KTTT và những nơi có nhu cầu thành lập THT, HTX.

5. Công tác xây dựng, tổng kết các mô hình HTX hoạt động hiệu quả:

Tham gia xây dựng các đề án, dự án khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho HTX, THT. Tư vấn hỗ trợ HTX đẩy mạnh việc hợp tác liên kết với các thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân để tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển và giúp HTX tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa theo hợp đồng.

Tổ chức cho các HTX thành viên đi tham quan học tập các mô hình HTX làm ăn có hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến HTX mạnh.

6. Công tác triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết với các sở, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị, thành phố; kế hoạch ký kết các chương trình mới.

Tiếp tục xây dựng triển khai kế hoạch, chương trình ký kết phối hợp với các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chương trình phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố. Có kế hoạch cụ thể thực hiện các nội dung ký kết về thời gian, kinh phí hàng năm. Có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm với các sở ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành phố.

7. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho xã viên, thành viên:

Xây dựng kế hoạch thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát, củng cố nâng chất hoạt động các HTX một số lĩnh vực và huyện, thị, đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển THT, HTX giúp các HTX xây dựng được phương án SXKD khả thi, soạn thảo điều lệ đúng luật và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, vận động phát triển mới THT, HTX đúng quy trình.

Rà soát nắm lại số HTX đã hết nhiệm kỳ, tư vấn, hỗ trợ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đúng quy định. Tham gia hòa giải, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các HTX và xã viên. Tập huấn hướng dẫn các Ban kiểm soát HTX thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hòa giải, xử lý tại đơn vị không để đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

8. Phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua:

Tổng kết công tác thi đua năm 2010, phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2011 theo cụm, khối thi đua cụ thể phù hợp giữa các đơn vị.

Tiếp tục xin hỗ trợ kinh phí khen thưởng cho các HTX thành viên, hưởng ứng phong trào thi đua theo chuyên đề do tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam phát động. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ IV (2011-2015) nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2011.

9. Công tác vận động kết nạp thành viên; đổi mới lề lối làm việc, kiện toàn tổ chức, củng cố và nâng cao năng lực của cơ quan Liên minh:

Chấn chỉnh lề lối, phương pháp làm việc theo hướng coi trọng chất lượng hiệu quả, sát cơ sở, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau Đại hội. Xét tuyển cán bộ - viên chức đủ tiêu chuẩn ngạch bậc, bố trí đủ biên chế được tăng thêm, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, hoạt động đồng đều ở các bộ phận, nâng cao năng lực hoạt động điều hành, quản lý của cơ quan Liên minh HTX.

Đẩy mạnh công tác vận động kết nạp thành viên là các HTX, THT các Hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các ngành lĩnh vực. Đặc biệt quan tâm đến THT, HTX khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để hỗ trợ phát triển đồng đều trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Báo cáo số: 112/BC-LM.HTX)

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn