Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
   Giới thiệu
   Tin tức hoạt động
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 18-8-2014
Kết quả xét tuyển viên chức Liên minh HTX tỉnh năm 2014

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2014 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, Hội đồng xét tuyển viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức xét tuyển các ứng viên và thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau:

Xem bảng dưới đây:

1408349873479.pdf
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn