Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
   Giới thiệu
   Tin tức hoạt động
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 18-4-2014
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2014 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang. Liên minh Hợp tác xã tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 với nội dung như sau:..

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2. Số lượng cần tuyển dụng:

* Văn phòng: Cần tuyển 01 vị trí việc làm Ngạch cán sự (mã ngạch: 01.004): phụ trách Văn thư – lưu trữ.

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư lưu trữ.

* Phòng Kế hoạch – Chính sách phát triển hợp tác xã: Cần tuyển 02 vị trí việc làm:

- Ví trí việc làm 1: Ngạch chuyên viên (mã ngạch: 01.003)

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Du lịch và Trung cấp Kế toán.

+ Ngoại ngữ: A

- Vị trí việc làm 2: Ngạch chuyên viên (mã ngạch: 01.003)

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Phát triển Nông thôn.

+ Ngoại ngữ: A

* Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã: Cần tuyển 01 vị trí việc làm: Ngạch chuyên viên (mã ngạch: 01.003)

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.

+ Ngoại ngữ: A

* Ủy ban Kiểm tra: Cần tuyển 01 vị trí việc làm: Ngạch chuyên viên (mã ngạch: 01.003)

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.

+ Ngoại ngữ: A

3. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn, được quan có thm quyền chứng thực. Trường hp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giy chng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do quan y tế đủ điều kiện được khám sức khe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/4/2014 đến hết ngày 20/5/2014.

5. Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang: số 21 Cô Giang, phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0773.871616.

6. Hình thức và nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

7. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Thời gian: Dự kiến: tháng 6 năm 2014. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

- Địa điểm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang: số 21 Cô Giang, phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

8. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Lệ phí xét tuyển là 260.000 đồng/hồ sơ.

LIÊN MINH HTX TỈNH KIÊN GIANG

Xem Thông báo dưới đây:

1397833401121.doc
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn