Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
   Giới thiệu
   Tin tức hoạt động
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 4-1-2011
Tổ chức thành công Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2015

Ông Bùi Quang Bền – Bí thư Tỉnh ủy – phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2015 được tổ chức long  trọng trong 02 ngày (28 và 29/12/2010) tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang. Tham dự có 195/195 trên tổng số đại biểu được chỉ định và triệu tập gồm đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh khóa III, đại biểu được chọn cử từ các đơn vị thành viên và các đại biểu được chỉ định của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua phát triển mới 841 tổ hợp tác (THT) chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tổng số THT hiện nay toàn tỉnh có 3.021 tổ (trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 2.483 tổ, còn lại là các lĩnh vực khác). Củng cố giải thể 14 HTX, phát triển mới thêm 74 HTX, tính đến cuối tháng 10/2010 toàn tỉnh có 171 HTX trong đó có 120 HTX nông nghiệp, 07 HTX thủy sản, 11 HTX giao thông vận tải, 05 HTX xây dựng, 03 HTX thương mại - dịch vụ, 03 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 22 QTDND. Với 30.264 xã viên thu hút 59.932 lao động trong HTX; tổng vốn điều lệ 75.679 triệu đồng. Với 29.025,92 ha đất sản xuất nông nghiệp chiếm 19,50% hộ dân, 24,90% hộ nông nghiệp tham gia KTTT.

BCH Liên minh HTX tỉnh khóa IV

Thành tựu nổi bật nhất trong linh vực nông nghiệp với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, tổ chức hoạt động gắn với việc thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: chương trình 30.000 ha sản xuất lúa xuất khẩu, phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi, trồng nấm, mô hình đa canh tổng hợp, tín dụng nội bộ, công tác giảm nghèo, giao thông nông thôn… Các HTX từ các dịch vụ phục vụ các nhu cầu kinh tế, đời sống của xã viên, hộ xã viên bình quân mỗi HTX có từ 03 - 05 dịch vụ, nhiều nhất có HTX lên đến 07 dịch vụ. Năm 2009 có 96, 27% HTX hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, có 95 % HTX làm dịch vụ bơm tưới có 40% bơm tát bằng điện, giúp cho xã viên giảm được chi phí sản xuất đầu vào huy động được các nguồn lực thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề. Đồng thời đóng góp rất lớn trong xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Đã có trên 90% HTX có giúp đỡ về kinh tế cho các hộ xã viên nghèo có khó khăn, thắt chặt thêm tình đoàn kết tương trợ. Góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp là:

HTX Thạnh Hòa - xã Mong Thọ A - huyện Châu Thành.

HTX 41 ấp Trung Thành - xã Phi Thông - Tp. Rạch Giá.

HTX kinh 4A xã Tân Hiệp A – huyện Tân Hiệp. 

HTX Thuận Lợi - ấp Đường Lát - xã Ngọc Thuận - huyện Giồng Riềng.    

HTX nông nghiệp kinh 3A - xã Tân Hiệp A - huyện Tân Hiệp.

HTX Hòa Thuận - xã Định An - huyện Gò Quao.

HTX kinh 8B - xã Thạnh Đông A - huyện Tân Hiệp.

HTX nuôi trồng thủy sản Thắng Lợi - phường Vĩnh Lợi - Tp. Rạch Giá…

Nhiệm kỳ qua Liên minh HTX tỉnh có nhiều nỗ lực làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong xây dựng và thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát triển HTX, tác động tích cực để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, quan tâm hơn đến việc chỉ đạo phát triển THT, HTX, nhiều chính sách hỗ trợ phát triển HTX phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong nhiệm kỳ qua Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổng kết 05 năm Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX). Triển khai thực hiện và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, ra Quyết định số 2328-QĐ/TU ngày 04/4/2008 về việc kiện toàn thành lập Ban Chỉ đạo KTTT của tỉnh. Thực hiện chương trình giám sát, khảo sát của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Liên minh HTX đã tham mưu đề xuất và tham gia cùng Đoàn khảo sát tiến hành khảo sát tại UBND các huyện Tân Hiệp, An Minh, Hòn Đất, UBND các xã Tân Hiệp A (Tân Hiệp), Thuận Hòa (An Minh), Mỹ Thuận (Hòn Đất), Sở Nông nghiệp - PTNT và Liên minh HTX tỉnh nội dung khảo sát gồm việc thực hiện Luật HTX năm 2003, Nghị quyết TW 5 (khóa IX) Chỉ thị 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóaX) Nghị định 151 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác. UBND tỉnh có Kế hoạch số 31 ngày 15/6/2007 về phát triển KTTT giai đoạn 2007 - 2010 - Quyết định số 2281 đầu tư cho Liên minh HTX tỉnh 500 triệu đồng triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và thông tin cho người dân về KTTT. Và Quyết định số 2124 hỗ trợ cho THT, HTX và nông dân vay vốn mua các loại máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra Liên minh HTX tỉnh cũng có những đề xuất kiến nghị kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều vụ việc, nhiều vấn đề cụ thể khá phức tạp khác nhau giúp các HTX khắc phục khó khăn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Bằng nhiều hình thức đa dạng và phù hợp với từng đối tượng, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, báo, đài TW và địa phương xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền thường xuyên, định kỳ hoặc từng thời gian theo chủ đề và đối tượng đã có tác động nhiều mặt đến quá trình chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành, các THT, HTX với nội dung tuyên truyền tập trung vào Nghị quyết TW 05 (khóa IX), Chỉ thị 20 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X) về vai trò, vị trí của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, về bản chất và các giá trị HTX mô hình HTX kiểu mới, Luật HTX năm 2003 và các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến KTTT và nêu gương điển hình tiên tiến, mô hình THT, HTX làm ăn có hiệu quả. Tạo điều kiện cho các HTX, các thành viên Liên minh, xã viên và nhân dân tiếp cận được các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước, vững tin trên con đường phát triển của mình.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội III Liên minh HTX tỉnh giai đoạn 2006 -2010 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động của Ban Chấp hành có nhiều cố gắng cơ bản đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra thể hiện trên các mặt về chỉ tiêu phát triển THT, HTX, đào tạo tập huấn bồi dưỡng cả về số lượng và chất lượng được nâng lên và đã xuất hiện một số mô hình THT, HTX điển hình tiên tiến, đạt thành tích nổi bật hiện có tác động tích cực đến sự phát triển chung của khu vực KTTT. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến tích cực, chính quyền địa phương hiểu được vai trò quản lý Nhà nước đối với HTX nên đã tạo nhiều thuận lợi cho xã viên và nhân dân thấy được lợi ích khi tham gia HTX, THT. Có 41 HTX được công nhận điển hình tiên tiến góp phần xóa đói giảm nghèo giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống xã viên và người lao động nhất là khu vực nông thôn. Các HTX huy động được nguồn lực, mở thêm các dịch vụ, liên kết hợp tác với các thành phần kinh tế, giải quyết được một phần đầu vào đầu ra sản phẩm cho xã viên, hộ xã viên. Số lượng THT, HTX phát triển trong nhiệm kỳ vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo các nguyên tắc của Luật HTX và Nghị định 151 của Chính phủ. Bộ máy tổ chức Liên minh HTX tỉnh được củng cố, đội ngũ cán bộ không ngừng được tăng cường và phân công trách nhiệm rõ ràng, hoạt động đạt được nhiều kết quả, thực hiện tốt chức năng hỗ trợ, tư vấn, tuyên truyền và bảo vệ lợi ích cho các thành viên. Những hoạt động của Liên minh HTX tỉnh đã thật sự góp phần quan trọng, thúc đẩy KTTT của tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển, vai trò, vị trí của Liên minh đối với các thành viên, các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố được nâng lên, mối quan hệ phối hợp trong khu vực KTTT được tăng cường.

Trong nhiệm kỳ tới (giai đoạn năm 2011 – 2015) sẽ cố gắng nổ lực từng bước đưa HTX thoát khỏi tình trạng yếu kém, hạn chế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP của tỉnh, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia HTX ; mở rộng quy mô hoạt động, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp lý và thực hiện môi trường chung thống nhất bình đẳng cùng có lợi. Từng bước nâng cao cải thiện đời sống của xã viên, góp phần tích cực thực hiện các chủ trương giảm nghèo một cách bền vững và tạo thêm việc làm góp phần nâng cao đồi sống văn hóa xã hội cho nhân dân; nâng cao tinh thần hợp tác của cộng đồng xã viên và dân cư của từng địa phương nhất là ở nông thôn.

Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất từ 30% trở lên hộ dân tham gia KTTT, trong đó có 40% hộ nông nghiệp; thành lập mới từ 100 HTX, 1000 tổ hợp tác, đảm bảo HTX, THT hoạt động có lãi trên 90%. Các hoạt động dịch vụ của HTX cung cấp cho các hộ sản xuất đạt từ 30% trở lên, thu nhập bình quân của các hộ xã viên, người lao động trong HTX đạt từ 25 triệu đồng trở lên/hộ/năm; có từ 65-70% HTX đạt khá giỏi, 30-35 %HTX trung bình, hạn chế thấp nhất HTX hoạt động yếu kém. Phấn đấu xây dựng từ 01đến 02 Liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động có hiệu quả; vận động kết nạp 100% HTX nông nghiệp, 90% HTX phi nông nghiệp, từ 5-10 doanh nghiệp tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh. Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành phố hàng năm thành lập mới từ 02 HTX, 20 THT trở lên; bình quân mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng từ 02 mô hình KTTT bền vững và làm ăn có hiệu quả.

Đại hội đã bầu ra BCH Liên minh HTX tỉnh khóa IV gồm 35 vị, trong phiên họp BCH lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ (09 vị), Ban Thường trực (trong đó có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch), Ủy ban kiểm tra (05 vị trong đó có 01 Chủ nhiệm và 04 ủy viên)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Quang Bền, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh đã nhấn mạnh “trong thời gian tới Liên minh HTX cần cố gắng nổ lực hơn nữa để phát huy thế mạnh và tiềm năng trong phát triển các mô hình kinh tế hợp tác của tỉnh, xem lợi ích của xã viên và nhân dân làm động lực thúc đẩy phát triển nền KTTT chung của tỉnh ngày một mạnh mẽ hơn”.

Thành Trăm

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn