Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
   Giới thiệu
   Tin tức hoạt động
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 15-12-2010
Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Ngày 15/12/2010, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH), tham dự có 25 đại biểu gồm lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng Ủy viên BCH khóa III (ảnh).

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2006-2010), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2011-2015); báo cáo kiểm điểm BCH Liên minh HTX tỉnh khóa III; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các HTX thành viên vào Văn kiện Đại hội; dự thảo sửa đổi Điều lệ Liên minh HTX tỉnh khóa III; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nhiệm kỳ III và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV. Đồng thời Hội nghị lần này cũng thông qua phương án nhân sự Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2015 và tinh thần Công văn số 34 của Tỉnh ủy về việc thống nhất thời gian, địa điểm, số lượng cơ cấu BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh. Lấy ý kiến chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Đây là Hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả cho từng lĩnh vực hoạt động đạt được trong năm 2010, từ các ý kiến đóng góp xác thực, cụ thể của các đại biểu, qua đó thấy được những hạn chế thiếu sót để có hướng khắc phục tốt hơn trong thời gian tới, phát triển mạnh hơn nữa phong trào kinh tết tập thể của địa phương. Mặt khác chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Thành viên Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ IV (2011-2015) sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2010.

Thành Trăm

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn