Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
   Giới thiệu
   Tin tức hoạt động
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 16-11-2010
Giồng Riềng: Đại hội xã viên Hợp tác xã Thành Tài

Ban Quản trị HTX Thành Tài nhiệm kỳ I (2010-2013) ra mắt Đại hội.

Ngày 15/11/2010, Hợp tác xã Nông nghiệp (HTX NN) Thành Tài, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng tiến hành tổ chức Đại hội xã viên HTX nhiệm kỳ I (2010-2013). HTX NN Thành Tài tiền thân là Tổ hợp tác số 03 ấp Thạnh Trung, được thành lập năm 2008 có 54 tổ viên với diện tích đất canh tác là 57,8 ha. Qua 02 năm hoạt động có hiệu quả và thu lại lợi nhuận khả quan, mặt khác được sự quan tâm hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và sự thống nhất của các tổ viên, đến nay đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội xã viên thành lập HTX.

Với 52 xã viên, tổng số vốn điều lệ 28.500.000 đồng, định mức góp vốn là 50.000 đồng/công (1000m2). Thời gian góp vốn một lần vào thời điểm cuối vụ Đông xuân 2010-2011.

Nội dung HTX sản xuất kinh doanh bao gồm: Hợp tác bơm tác cho 02 vụ lúa trong năm; hợp tác gieo sạ, chăm sóc và quản lý dịch hại đồng loạt; hợp tác sản xuất lúa giống và dịch vụ giống rau màu; góp vốn cho vay xoay vòng; hợp tác liên kết với các doanh nghiệp để hợp đồng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra; hợp tác sản xuất rau màu và nuôi thủy sản trên đất ruộng lúa.

Đại hội đã bầu ra Ban Quản trị gồm 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm, 01 phụ trách kiểm soát. Cũng tại Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều lệ và nghị quyết, sau đó lấy ý kiến biểu quyết nghị quyết cho từng loại hình hoạt động được các xã viên thống nhất 100%.

Thành Trăm

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn