Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
   Giới thiệu
   Tin tức hoạt động
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thông tin được đưa ngày: 25-10-2010
Khai giảng lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm soát trong Hợp tác xã

Sáng ngày 25/10/2010 Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng thu thập thông tin và xử lý thông tin phục vụ nghiệp vụ kiểm soát HTX” (ảnh), mục đích nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng HTX nói chung và Ban Kiểm soát nói riêng trong việc thường xuyên theo dõi kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động để có biện pháp điều chỉnh kịp thời những sai sót, vướng mắc, khó khăn…

Tham gia lớp tập huấn có 37 học viên đại diện cho Ban Kiểm soát các HTX trong toàn tỉnh. Học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề về cơ sở pháp lý liên quan đến công tác thanh tra, kiểm soát trong HTX như: vì sao phải thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; đối tượng và hình thức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; nội dung, phương pháp và kỹ thuật thanh tra, kiểm tra, kiểm soát. Đặc biệt là hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, nguyên tác tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát. Biết cách để tiến hành một cuộc kiểm tra, kiểm soát và giải quyết mọi khiếu nại tố cáo trong phạm vi HTX. Toàn bộ các chuyên đề sẽ được giảng viên Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II Thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ chuyên môn Liên minh HTX tỉnh triển khai. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong vòng 03 ngày, khi kết thúc các học viên sẽ được trao giấy chứng nhận do Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Thành Trăm

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn