Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
   Lịch sử hình thành
   Chức năng Nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
   Chương trình công tác
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang

Sau khi Liên hiệp xã ở cuối thời kỳ bao cấp bị tan rã, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương khôi phục và phát triển hợp tác xã (HTX) theo mô hình kiểu mới, đa dạng hơn.Từ đó Trung ương đã thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tiếp theo đó các tỉnh trong cả nước cũng đã thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh…

Chi tiết
   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn