Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Văn bản pháp luật

Luật Hợp tác xã
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2004.
Chi tiết

Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005
Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX.
Chi tiết

Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005
Về đăng ký kinh doanh của HTX.
Chi tiết

Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005
Về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.
Chi tiết
Các tin khác:
   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn