Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
   Hợp tác xã
     Nông nghiệp
     Xây dựng
     Giao thông vận tải
     Thương mại - dịch vụ
     Thuỷ, hải sản
     Tiểu thủ công nghiệp
     Quỷ tín dụng nhân dân
   Tổ hợp tác
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Thuỷ, hải sản

Số liệu Hợp tác xã Thủy, hải sản

Danh sách các HTX Thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh (xem đường link bên dưới)…

Chi tiết
   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn