Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
   Văn bản Trung ương
   Văn bản địa phương
   Văn bản đơn vị
     Báo cáo - Kế hoạch - Hướng dẫn
     Chương trình - Phương hướng
     Văn kiện - Nghị Quyết
     Quy chế - Quyết định
     Thông báo - Công văn
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Văn kiện - Nghị Quyết

Phương án nhân sự BCH Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2015

Căn cứ vào Hướng dẫn số 403/LM HTX VN-TCCB ngày 16/5/2008 của Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.

BCH Liên minh HTX tỉnh khóa III xây dựng phương án dự kiến nhân sự BCH Liên minh HTX tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2015 cụ thể như sau:..

Chi tiết

Dự thảo báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ III (2006 - 2010), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2011 - 2015)

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa III trình Đại hội Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2011 – 2015).

Chi tiết
   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn