Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
   Giới thiệu
   Tin tức hoạt động
     Cơ quan Liên minh
     Trung tâm TV - DV - HT
     Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Cơ quan Liên minh

Kết quả xét tuyển viên chức Liên minh HTX tỉnh năm 2014

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2014 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, Hội đồng xét tuyển viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức xét tuyển các ứng viên và thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau:

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2014 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang. Liên minh Hợp tác xã tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 với nội dung như sau:..

Chi tiết

Tổ chức thành công Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2015

Đại hội Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2015 được tổ chức long  trọng trong 02 ngày (28 và 29/12/2010) tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang. Tham dự có 195/195 trên tổng số đại biểu được chỉ định và triệu tập gồm đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh khóa III, đại biểu được chọn cử từ các đơn vị thành viên và các đại biểu được chỉ định của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố.

Chi tiết

Tỉnh đoàn – Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang thăm và làm việc tại Kiên Giang

Vừa qua, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang đã đến thăm và làm việc với Tỉnh đoàn và Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang. Ngoài việc giao lưu gặp gỡ giữa hai đơn vị của hai tỉnh, mục đích của Đoàn tỉnh Tiền Giang là tham quan và tìm hiểu mô hình hoạt động có hiệu quả của HTX thanh niên của Kiên Giang.

Chi tiết
Các tin khác:
   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn