Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

 

 THÔNG TIN CHUNG
   Giới thiệu
     Lịch sử hình thành
     Chức năng, nhiệm vụ
     Cơ cấu tổ chức
   Tin tức hoạt động
 Giới thiệu
 Văn bản pháp luật
 HỆ THỐNG VĂN BẢN
 Số liệu về HTX
 MÔ HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
 Hoạt động hỗ trợ
 DỰ ÁN
 SỐ LIÊU HTX - THT
 Chương trình - Dự án
 GIẢI TRÍ
 Thông tin hoạt động
 Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Phát triển HTX - DN vừa và nhỏ
 
  

GoogleLMHTX

 
 
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang gồm có 04 phòng, ban chuyên môn và 01 Trung tâm trực thuộc:

Chi tiết
   

 

Website Liên Minh Hợp Tác Xã - http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn