HTX NN KINH 3A – XÃ TÂN HIỆP A – HUYỆN TÂN HIỆP

 

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Việt

Điện thoại: - 077.3832314

 - DĐ: 0985.357.286

Mail: nguyenvanvietkhanh@yahoo.com.vn

Trụ sở làm việc: Đội sản xuất số 13, ấp Kinh 3A, xã tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kên Giang

(Ông: Nguyễn Văn Việt, Chủ nhiệm HTX)

 

 

1. Đặc điểm tình hình chung:

HTX NN Kinh 3A được thành lập năm 1987 đến năm 1988 tiến hành Đại hội chuyển đổi, trong quá trình hoạt động phát triển đã trải qua rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn, hỗ trợ của các ngành các cấp, từ năm 2002 đến nay đã lớn mạnh dần, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả cao và hoạt động đúng theo Luật HTX.

Hiện nay HTX có 902,70 ha diện tích đất tự nhiên, trong đó đất sản xuất lúa 2 vụ/năm là 733,80ha, đất thổ cư là 14,56ha, đất vườn là 146,34ha, đất trồng rau cần nước là 8ha. Tổng số có 477 hộ với 2.770 nhân khẩu, giải quyết việc làm thường xuyên cho 1568 lao động. HTX gồm có 01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm, 01 phụ trách Kiểm soát, 02 thủ quỹ và 01 Kế toán hoạt động dựa trên cơ sở phân chia thành 18 Đội sản xuất, 36 trạm bơm điện 3 pha, mỗi Đội bình quân có 45ha đất sản xuất chuyên canh cây lúa.

2. Quá trình hoạt động:

Hiện nay tổng số vốn của HTX là 1.776.512.000 đồng, trong đó vốn cố định có1.337.251.000 đồng, vốn lưu động 439.261.000 đồng (có vốn điều lệ 160.000.000 đồng.)

Mục đích hoạt động của HTX là “đưa lợi nhuận của HTX làm lợi nhuận của xã viên, lấy xã viên làm chính tạo ra lợi nhuận cao nhất, chi phí thấp nhất để hộ xã viên được hưởng nhiều nhất”.

3. Lĩnh vực hoạt động của HTX:

Hiện nay HTX đang quản lý và điều hành 05 dịch vụ sau:

- Dịch vụ bơm tưới

- Dịch vụ thủy lợi nội đồng

- Dịch vụ hỗ trợ và đầu tư khoa học kỹ thuật

- Dịch vụ quản lý lịch thời vụ

- Dịch vụ quản lý chuyển giao khoa học kỹ thuật.

 

HTX NN KINH 3A